W szkole realizowany jest „Program – Za życiem” w formie warsztatów dla uczniów zatytułowanych „Wektory życia”.
Głównym założeniem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych.
Zajęcia mają charakter profilaktyczny ukierunkowany na:
– przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, mających negatywny wpływ na ich zdrowie, a w konsekwencji także na zdrowie ich przyszłych dzieci,
– skonfrontowanie z wiedzą naukową nieprawdziwych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego,
– przeciwdziałanie tendencji opóźniania wieku decydowania się na posiadanie potomstwa,
– wzmocnienie szkół w zakresie działań psychoprofilaktykach w obszarze zdrowia prokreacyjnego.

Skip to content