Zebrania

 Harmonogram spotkań z rodzicami w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie w roku szkolnym 2020/2021:

  • 3 września 2020 /czwartek/ – spotkanie dla rodziców klas pierwszych IILO
  • 10 września 2020 /czwartek/ – spotkanie bez klas pierwszych IILO
  • 22 października 2020 /czwartek/ – dzień otwarty dla rodziców
  • 17 grudnia 2020 /czwartek/ – zagrożenia oceną niedostateczną
  • 25 marca 2021 /czwartek/- dzień otwarty dla rodziców
  • 20  maja 2021 /czwartek/ – zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny roczne

 

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które mogą wynikać z przyczyn organizacyjnych.

Skip to content