Zebrania

Harmonogram spotkań z rodzicami w II Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana Pawła II w Działdowie

w roku szkolnym 2023/2024:

  • 7 września 2023 /czwartek/ – spotkanie dla rodziców
  • 7 września 2023 /czwartek/ – WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW
  • 19 października 2023 /czwartek/ – dzień otwarty dla rodziców
  • 14 grudnia 2023 /czwartek/ – zagrożenia oceną niedostateczną
  • 21 marca 2024 /czwartek/- spotkanie dla rodziców
  • 23 maja 2024 /czwartek/ – spotkanie dla rodziców, zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny roczne

 

 

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które mogą wynikać z przyczyn organizacyjnych.

Skip to content