Erasmus+

 

O projekcie …

       Projekt realizowany w latach 2019-2021 w ramach programu Erasmus + nosi tytuł „Aqua… à quoi?” „Woda…. dlaczego?”  Podnoszenie świadomości na temat znaczenia wody oraz odpowiedzialnego jej użytkowania poprzez wspólne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych.

W projekcie biorą udział cztery szkoły: II Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II w Działdowie, Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld ( Niemcy), Istituto di Istruzione Superiore MARZOTTO- LUZZATTI w Valdagno( Włochy), Lycée Général et technoligique Charles de Gaulle w Vannes (Francja).

Projekt będzie realizowany w języku niemieckim, szkołą koordynującą jest Modellschule Obersberg w Bad Herfeld w Niemczech.

Celem przewodnim jest zaktywowanie społeczności do właściwego korzystania z wody, uwrażliwienie na jej odpowiedzialne użytkowanie, budzenie świadomości do wspólnej troski o wodę oraz przeprowadzenie badań na temat stanu wód w regionach, w których znajdują się nasze szkoły. Jednocześnie pragniemy, aby uczniowie zaangażowali się jeszcze bardziej w życie szkoły. W trakcie pracy nad projektem  będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zaprojektują tzw. słownik przetrwania, umożliwiający poznanie najważniejszych zwrotów  potrzebnych w sytuacjach codziennych. Bardzo ważnym aspektem współpracy jest wzajemne poznawanie kultur, gdyż spotkanie z kulturą kraju oraz jego językiem umożliwia otwarcie się na innych ludzi oraz pozwala dostrzec, iż mimo dużego zróżnicowania łączy nas wiele płaszczyzn – oczekiwania, marzenia czy tradycje.

Projekt jest także świetną możliwością rozwoju i doskonalenia  warsztatu pracy dla nauczycieli, w trakcie wymiany doświadczeń pedagogicznych nauczyciele mogą rozwijać własne kompetencje zawodowe.

Opracowując projekt będziemy korzystali z platformy e-twinning, odbędzie się szereg działań w środowisku  lokalnym oraz w krajach partnerskich. Przygotujemy prezentacje promujące nasze miasta i szkoły, ankiety, opracowania badań oraz nakręcimy film.

Nasze działania mają na celu usprawnienie komunikacji oraz wzbudzenie wrażliwości na problemy ogólnoświatowe, wspólne znalezienie drogi do ich rozwiązania. Liczymy, że każdy uczestnik projektu będzie mógł rozwijać swoje zdolności, kreatywność oraz umiejętności.

Koordynatorem projektu w II Liceum Ogólnokształcącym jest im. Jana Pawła II w Działdowie jest Dorota Chmielewska.

Skip to content