Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie:

pani Jolanta Przasnyska – przewodnicząca
pani Iwona Błażejczyk – zastępca
pan Robert Olszewski – sekretarz
pani Agnieszka Grużewska – skarbnik

składka na Radę Rodziców wynosi  40 zł.

nr rachunku Rady Rodziców:
98 8215 1029 2002 0034 6241 0001

Skip to content