Kadra pedagogiczna

Nazwisko imię Przedmiot/przedmioty nauczane
Raciborska Ewa
przedsiębiorczość
Błażyńska Joanna język niemiecki, język hiszpański
Bourdon Monika język angielski
Chmielewska Dorota język niemiecki
Duda Krzysztof wychowanie fizyczne
Gromadkiewicz Beata matematyka
Jeznach Jolanta historia
ks. Januszewski Marek religia
Karaszewski Jacek język polski, filozofia
Kowalska Marta j. angielski, chemia
Kowasz – Boberek Małgorzata język polski
Kozion Magdalena j. angielski
Kryszkiewicz Wioletta biologia, przyroda
Lech Wioletta język polski
Mądra Barbara fizyka
Orzechowska Aleksandra wychowanie fizyczne
Parys Teresa geografia
Pszuk Wioletta historia, WOS
Rembecka Dorota j. angielski
Siatkowski Krzysztof matematyka
Smyk Leszek matematyka, informatyka