Dyrektor szkoły: Ewa Raciborska 

 

Nauczyciele:

 

Nazwisko  Przedmioty nauczane 
Raciborska Ewa  biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości
Błażyńska Joanna  język niemiecki, język hiszpański 
Bourdon Monika  język angielski 
Chmielewska Dorota  język niemiecki, język hiszpański
Duda Krzysztof  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Gromadkiewicz Beata  matematyka 
ks. Kozłowski Maciej religia 
Karaszewski Jacek  język polski, filozofia 
Kosiorek Agnieszka pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
Kowalewska Emilia fizyka
Kowasz–Boberek Małgorzata  język polski, biblioteka
Kozion Magdalena  język angielski 
Kraynik Jacek historia
Kryszkiewicz Wioletta  biologia
Lech Wioletta  język polski 
Meredyk Mariusz informatyka, wychowanie fizyczne
Orzechowska Aleksandra  wychowanie fizyczne 
Parys Teresa  geografia 
Pszuk Wioletta  historia,  historia i teraźniejszość, WOS
Rembecka Dorota  język  angielski 
Siatkowski Krzysztof  matematyka, podstawy przedsiębiorczości
Smyk Leszek  matematyka, informatyka 
Skała Jakub muzyka
Szczepańska Paulina psycholog
Szymańska Teresa język angielski

 

Skip to content