Wymiany polsko-niemieckie

Kontakt pomiędzy obiema szkołami nawiązany został podczas wizyty przedstawicieli miasta Bad Hersfeld, którzy przybyli na zaproszenie działdowskiego starosty. W tym czasie nauczyciele Modellschule Obersberg odwiedzili Zespół Szkół i wyrazili chęć współpracy. W listopadzie 2001 roku nauczyciele Zespołu Szkół udali się na robocze spotkanie do Bad Hersfeld w celu omówienia szczegółów współpracy. Byli to: pan dyrekor Wiesław Smereczyński, pani Maria Śliwińska-nauczycielka biologii, pani Monika Bourdon-nauczycielka języka angielskego i pani Marzena Janowicz nauczycielka języka niemieckiego. Podczas spotkania ustalono warunki współpracy oraz podpisono deklarację o współpracy. Ustalono, że współpraca będzie polegać na realizacji wspólnych projektów, które zawarte zostały w deklaracji. Pierwsze projekty które postanowino realizować to:
-projekt muzyczny,

-projekt ekologiczny,

-projekt sportowy,

-projekt historyczno-językowy.

Spotkania młodzieży polsko-niemieckiej dofinansowywane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży – Deutsch-Polnisches Jugendwerk.

 

Skip to content