Klasy – profile

Ia – medyczna

Ib – humanistyczna / komunikacja społeczna

IIa – medyczna

IIb – komunikacja społeczna

IIc – matematyczno – przyrodnicza

IId – komunikacja społeczna

IIe – matematyczno – geograficzna / humanistyczna

IIIa – medyczna / akademicka z matematyką i geografią

IIIb – komunikacja społeczna / akademicka z językiem polskim

Skip to content