Telefony zaufania

116111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży ( czynny całą dobę )

800 121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

116123 – bezpłatny telefon zaufania dla osób dorosłych ( w godzinach 14.00-22.00 )

800 110 811 – telefon zaufania dla osób z Ukrainy

800 120 002 – bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie (czynny 25/7 )

800 108108 – bezpłatny telefon zaufania dla osób, które straciły bliską osobę ( będących w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

Skip to content