Służba zdrowia

  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka medycyny szkolnej: pani Małgorzata Jarzynka

Gabinet czynny: 7:30 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek)

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych uczniom:

1. Zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi.

2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

3. Poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia w dobrej kondycji.

4. Wykonywanie testów przesiewowych.

5. Wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów (szkoła podstawowa).

6. Okresowa i bieżąca kontrola stanu higienicznego obiektu szkolnego.

7. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniom i pracownikom szkoły.

8. Monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie zebranych informacji.

 

Indywidualna praktyka stomatologiczna

Lekarz stomatolog: pani Alicja Szypulska, asystentka: pani Teresa Stenken.

Gabinet funkcjonuje na zasadzie kontraktu z NFZ. Jest czynny: 8:00 – 13:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek).
Przyjmuje młodzież po wcześniejszym umówieniu na pomoc liczyć może młodzież z innych szkół terenu miasta Działdowo.

Skip to content