Zasady rekrutacji

  • Jakie są zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej?

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą spełnić warunki rekrutacji ogólnej. Dodatkowo muszą przystąpić do  test kompetencji językowych w języku angielskim. Wynik tego testu będzie głównym czynnikiem kwalifikującym kandydata do kolejnych etapów rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie. Zakres materiału obowiązującego na test kompetencji językowych znajduje się w zakładce klasa dwujęzyczna- rekrutacja.

Skip to content