Ważne terminy

17.05. – 31.05.2021 r.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły do oddziału dwujęzycznego.

9.06.2021 r.Test kompetencji językowych.

Do 17.06.2021 r.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Pozostałe terminy są zgodne z ogólnymi TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki.

Skip to content