Rekrutacja

II LO – LUDZIE❤ I SIŁA RÓŻNORODNOŚCI💪

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

rozszerzenia: język polski, biologia, język angielski

zajęcia kierunkowe: elementy psychologii społecznej, medioznawstwa i dziennikarstwa

MEDYCZNA

rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

zajęcia kierunkowe: zajęcia z ratownictwa medycznego, zajęcia we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie oraz SPZOZ w Działdowie

HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZA

rozszerzenia: język polski, geografia i język angielski

zajęcia kierunkowe: zajęcia we współpracy z wyższymi uczelniami

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

rozszerzenia: matematyka, geografia i język angielski

zajęcia kierunkowe: zajęcia we współpracy z wyższymi uczelniami

NOWOŚĆ !!!

DWUJĘZYCZNA

rozszerzenia: język polski, historia i III przedmiot do wyboru

przedmioty nauczane dwujęzycznie: chemia i wiedza o społeczeństwie

rozszerzenia: matematyka, geografia, III przedmiot do wyboru

przedmioty nauczane dwujęzycznie: chemia i wiedza o społeczeństwie

Zasady rekrutacji: ogólne zasady rekrutacji oraz test kompetencji językowych

Zalety klasy dwujęzycznej:

 • opanowanie języka obcego na wysokim poziomie, z bogatym zasobem słownictwa specjalistycznego
 • matura na poziomie dwujęzycznym jest przepustką na prestiżowe kierunki na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą
 • absolwenci klas dwujęzycznych uczestniczą w  programach studiów prowadzonych w języku angielskim
 • przygotowuje do egzaminów państwowych z języka obcego i uzyskania certyfikatów językowych np. PTE General
 • ułatwia start kariery zawodowej – absolwenci studiów dwujęzycznych są najbardziej poszukiwani na rynku pracy

Zakres materiału do testu kompetencji językowych znajdziesz  na stronie internetowej szkoły: 2lodzialdowo.pl

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

 • Bezpieczeństwo, podmiotowość i życzliwa atmosfera
 • Zajęcia kierunkowe z biologii, chemii, psychologii społecznej i komunikacji społecznej, matematyki, informatyki, możliwość nauczania dwujęzycznego
 • Stała współpraca z instytucjami: ze szpitalem w Działdowie, Sanepidem, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i innymi wyższymi uczelniami, a także BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie
 • : Comeniuus, Erasmus+, Gramy w Radę, damy radę, Wolność, Godność, Niepodległość, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Młody Obywatel
 • Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów: np. Olimpiady Filozoficznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II,  Wojewódzkiego Seminarium Astronomicznego, uczestnicy okręgowych etapów olimpiad: ekologicznej, geograficznej, biologicznej, języka angielskiego
 • Stała wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Bad Hersfeld od 2002 roku
 • Wrażliwość i działalność prospołeczna: m.in. udział w akcjach Szlachetna Paczka, Młoda krew ratuje życie, Góra Grosza, Adopcja na odległość, Opatrunek na ratunek, udział w zbiórkach żywności, pomoc domowi dziecka i schronisku dla zwierząt
 • Szkolny zespół wokalno – instrumentalny i chór
 • Szkolne media – radiowęzeł i gazeta
 • Organizacja konkursów: Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Szkolne miniprzedsiębiorstwa: np. Food&Cinema Polna, Hotdowiaki, Polna Cafe, Mrs&MrPancakes, Tostwood, Popcorniaki, Ciasteczkowo
 • Możliwość uczenia się  języka hiszpańskiego
 • Biwaki integracyjne

II LO – LUDZIE❤ I SIŁA RÓŻNORODNOŚCI💪

Skip to content