Informacja na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Instrukcja złożenia wniosku:

  • gdy wskażesz naszą szkołę w pierwszym wyborze, wówczas to my zatwierdzamy Twój wniosek.
     Twój wniosek wraz z dokumentacją uzupełniającą zostanie poddany weryfikacji i zakwalifikowany do kolejnych etapów rekrutacji.
  • w przypadku chęci zmiany danych we Wniosku należy zgłosić nam ten fakt w celu odblokowania Wniosku do ponownej edycji
  • jeżeli masz problem z wypełnieniem wniosku, zapraszamy do sekretariatu szkoły – pomożemy Ci w jego uzupełnieniu.
Skip to content