Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie

Szanowni Państwo,
dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych, wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR II LO im. Jana Pawła II w Działdowie”

W imieniu Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie Przewodnicząca Rady Jolanta Przasnyska
Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl

Skip to content