16 marca 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie  zorganizowało Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego  English Rules dla uczniów klas ósmych szkól podstawowych. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Działdowskiego pana Pawła Cieślińskiego.  Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności  językowe. Rywalizacja  toczyła się na wysokim poziomie. Zwycięzcami konkursu są: Julia Karska, Karolina Świątek, Kornelia Szerszeń i Laura Lorkowska. Zwycięzcy otrzymali  atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki.

Nagrody i upominki wręczyli  Starosta Działdowski pan Paweł  Cieśliński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pani Marlena Perzyńska oraz Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Działdowie pani Ewa Raciborska.

Fundatorami nagród i upominków byli Starosta Działdowski oraz wydawnictwa Oxford University Press i Pearson. Słodki poczęstunek ufundowała Manufaktura Ptyś.  Organizatorzy konkursu  otrzymali też  wsparcie finansowe Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Działdowie  oraz pomoc dyrekcji i pracowników administracji szkoły w organizacji przedsięwzięcia.

Organizatorzy bardzo dziękują nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Skip to content