16 marca 2023 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie  zorganizowało Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego  English Rules dla uczniów klas ósmych szkól podstawowych. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Działdowskiego oraz Kierownika Katedry Lingwistyki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności  językowe. Rywalizacja  toczyła się na wysokim poziomie. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie uczestniczyli w quizie kulturoznawczym, który przeprowadził doktorant  Katedry Lingwistyki Stosowanej  pan Dawid Wierzbicki.

Zwycięzcami konkursu English Rules  zostali:  Jan Jabłoński, Zuzanna Lasota i Marek Reguła. Zwycięzcy otrzymali  atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wyróżnieni uczestnicy upominki.

Nagrody i upominki wręczyli  Starosta Działdowski pan Paweł  Cieśliński oraz Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Działdowie pani Ewa Raciborska.

Fundatorami nagród i upominków był Powiat Działdowski, ABP Computer, Bank Spółdzielczy w Działdowie  z siedzibą w Lidzbarku, Katedra Lingwistyki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz wydawnictwo Nowa Era.

Organizatorzy konkursu  otrzymali też  wsparcie finansowe Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Działdowie

Organizatorzy bardzo dziękują nauczycielom szkół podstawowych terenu Powiatu Działdowskiego za przygotowanie uczniów do konkursu.

Kolejna edycja konkursu już w następnym roku.

Skip to content