Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie zaprasza uczniów klas I-IV do udziału w konkursie literackim ,,Co było dalej?”.

Zadanie polega na napisaniu dalszych losów bohaterów (nowe i nieznane przygody lub alternatywne zakończenie wybranej książki). Uczestnik konkursu wybiera książkę z kanonu lektur szkolnych.

Prace będą oceniane pod względem poprawności językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej i stylistycznej. Komisja zwróci także uwagę na oryginalność, ogólny wyraz artystyczny oraz bogactwo języka.

Podpisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa) należy dostarczyć do Biblioteki II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do 7 listopada 2022 roku w wersji papierowej lub elektronicznej (m.kowasz-boberek@2lodzialdowo.pl).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Nagrody czekają!

Skip to content