W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowaliśmy międzyklasowy konkurs ,,Drzwi do Książki’’. Celem działania była promocja czytelnictwa, propagowanie literatury, stworzenie możliwości prezentacji twórczości plastycznej i konfrontacji z innymi dziedzinami sztuki, integrowanie zespołów klasowych, przyswajanie mechanizmów istotnych w pracy zespołowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu było udekorowanie drzwi do swojej klasy ozdobami, nawiązującymi do wybranej lektury szkolnej i wysłanie zgłoszenia do konkursu. Instalacje zostały ocenione przez niezależne jury – panią Natalię Świniarską – aktorkę i instruktorkę teatralną, w kategoriach: koncepcja plastyczna, kompozycja, ogólny wyraz artystyczny, poszukiwanie własnych sposobów przekazu ‒ oryginalność formy i treści, spójność przekazu plastycznego z tematem konkursu – nawiązanie do utworu. Spośród wszystkich dziesięciu dekoracji wyłonione zostały dwie zwycięskie klasy – 3a i 3b. Nagrodą jest Voucher – rezerwacja torów do gry w kręgle.
Dziękujemy Pani Natalii Świniarskiej oraz sponsorowi nagrody – właścicielowi firmy Bowling Strike & Restauracja za wsparcie inicjatywy, mającej na celu zwiększenie zainteresowania czytelnictwem i propagowanie idei współpracy.


Skip to content