23.11.2022 roku odbył się I Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej. Organizatorem wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, reprezentowane przez p. dyrektor Ewę Raciborską. Współorganizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, reprezentowana przez p. dyrektor Annę Siedlecką oraz Miejski Dom Kultury w Działdowie, reprezentowany przez p. dyrektora Sławomira Rutkowskiego. Honorowym Patronem wydarzenia był starosta działdowski pan Paweł Cieśliński.

Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników, którzy zaprezentowali się w wybranych przez siebie utworach. Wykonawców oceniało jury w składzie:

Przewodniczący:  p. Piotr Nowakowski

Członkowie: p. Kornelia Falk, p. Michał Radzimiński i p. Grzegorz Wadecki

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce ex aequo – Malwina Dobrzeniecka z SP 4 w Działdowie oraz Zuzanna Szpakowska

z SP w Wielkim Łęcku

II miejsce – Krzysztof Malinowski z ZS w Lidzbarku

III miejsce – Zespół wokalno – instrumentalny z II LO w Działdowie

Wyróżnienie:  chór ,,Cudawianki” z SP 3 w Działdowie oraz Aleksandra Kosek z SP w Uzdowie

Sponsorzy, bez których nie mogłyby odbyć się zmagania konkursowe, to:

pan starosta Paweł Cieśliński, który ufundował główne nagrody w konkursie,

pan Kazimierz Dumiński. Maxikaz. Agencja Ubezpieczeniowa,

pan Paweł Krezymon FHU. Sprzęt informatyczny. Działdowo,

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie,

Wydawnictwo Nowa Era

Celem zorganizowanego konkursu było zaprezentowanie młodych ludzi, którzy swoimi zainteresowaniami, pasjami i uzdolnieniami wzbogacają i przekształcają nie tylko swoje życie, ale także życie swojego otoczenia. Podczas trwania konkursu możliwa była rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wolontariusze – uczniowie naszego liceum, chętnie udzielali szczegółowych informacji i pomagali w rejestracji.

Był to wyjątkowy wieczór konkursowy. Uczestnicy wprowadzili nas w magiczny świat poezji, a  atmosferę mroźnego listopadowego wieczoru dopełniła klimatyczna scenografia.

Skip to content