Podaruj książkę naszej bibliotece
 

       Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach programu Erasmus + nosił tytuł „Aqua… à quoi?” „Woda…. dlaczego?”  Jego celem było podnoszenie świadomości na temat znaczenia wody oraz odpowiedzialnego jej użytkowania poprzez wspólne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych.

W projekcie wzięły udział cztery szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie, Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld ( Niemcy), Istituto di Istruzione Superiore MARZOTTO- LUZZATTI w Valdagno( Włochy), Lycée Général et technoligique Charles de Gaulle w Vannes (Francja).

Projekt był realizowany w języku niemieckim, włoskim oraz angielskim, a szkołą koordynującą byłą Modellschule Obersberg w Bad Herfeld w Niemczech.

Celem przewodnim było zaktywowanie społeczności do właściwego korzystania z wody, uwrażliwienie na jej odpowiedzialne użytkowanie, budzenie świadomości do wspólnej troski o wodę oraz przeprowadzenie badań na temat stanu wód w regionach, w których znajdują się nasze szkoły.  W trakcie pracy nad projektem  uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zaprojektowali tzw. słownik przetrwania, umożliwiający poznanie najważniejszych zwrotów  potrzebnych w sytuacjach codziennych. Bardzo ważnym aspektem współpracy było  wzajemne poznawanie kultur, gdyż spotkanie z kulturą kraju oraz jego językiem umożliwia otwarcie się na innych ludzi oraz pozwala dostrzec, że mimo dużego zróżnicowania łączy nas wiele płaszczyzn – oczekiwania, marzenia czy tradycje.

Projekt był także świetną możliwością rozwoju i doskonalenia  warsztatu pracy dla nauczycieli, w trakcie wymiany doświadczeń pedagogicznych nauczyciele mogli rozwijać własne kompetencje zawodowe.

W trakcie realizacji projektu odbyły się wyjazdy delegacji do szkół partnerskich. Pierwszy wyjazd był spotkaniem przygotowawczym we Francji w Vannes, uczestniczyli w nim nauczyciele wszystkich szkół partnerskich, którzy opracowali szczegóły związane z realizacją projektu. Kolejna mobilność to wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Włoch do Valdagno. Odbyły się tam warsztaty chemiczne dotyczący badania czystości wody i właściwego jej użytkowania. Młodzież uczestniczyła także w wycieczce do Wenecji, gdzie na miejscu mogła podziwiać walory turystyczne jakie niesie ze sobą „woda” w tym regionie. Następnie, w czasie pandemii Covid – 19, zrealizowano spotkania w formie online. Pierwsze było podsumowaniem wyjazdu do Valdagno, gdzie w języku niemieckim i włoskim przedstawiono rezultaty spotkania i omówiono wyniki badań. Kolejne spotkanie online, również w języku niemieckim oraz włoskim dotyczyło walorów turystycznych Mazur. Uczniowie przedstawili piękno Mazur, przygotowali prezentacje odnośnie jezior, fauny i flory Mazur oraz przygotowali quizy językowe z wykorzystaniem aplikacji Quizlizz, Kahoot oraz innych. Zwieńczeniem projektu był wyjazd latem 2022 do Bad Hersfeld w Niemczech. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej, uczestniczenia w badaniach w Freilandlabor Dönche  Uni Kassel. Odbył się także spływ kajakowy rzeką Fuldą oraz przeprowadzano badania w laboratorium i wiwarium

 

Realizacja projektu  była świetną możliwością odwiedzenia wielu ciekawych miejsc w Europie, zdobycia nowych doświadczeń, poznania wspaniałych ludzi, a także umożliwiła rozwój kompetencji językowych.

 Działania związane z projektem miały na celu usprawnienie komunikacji oraz wzbudzenie wrażliwości na problemy ogólnoświatowe, wspólne znalezienie drogi do ich rozwiązania. Liczymy, że każdy uczestnik projektu będzie mógł kontynuować rozwijanie swoje zdolności, kreatywności oraz umiejętności, czerpiąc ze zdobytych tu doświadczeń.

 

 

Konkurs na najlepiej czytającą klasę!
BIBLIOTEKA II Liceum Ogólnokształcącego ogłasza Konkurs na najlepiej czytającą klasę! Naszym celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

Cele konkursu:

zachęcanie do czytania książek,

inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,

wyrabianie nawyku czytania,

kształtowanie kultury czytelniczej,

umiejętność wyboru lektury,

promocja biblioteki.

Organizator: Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas

Termin: 1 października 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 12 czerwca 2023 r.

Warunki konkursu:

W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły. Komisja konkursowa wyłoni laureatów
na podstawie statystyki czytelnictwa. Pod uwagę będą brane wszystkie wypożyczenia książek. Za każdą przeczytaną książkę z biblioteki szkolnej otrzymacie 1 punkt. Zwycięzcą zostanie klasa, która zdobędzie najwięcej punktów, czyli przeczyta najwięcej książek.

Biblioteka LO zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego ????
Drzewo literackie
Czy zauważyliście jakie piękne drzewo wyrosło tuż przy drzwiach Biblioteki ILO? To nie jest zwykła roślina – to LITERACKIE DRZEWO! Jego gałęzie powoli zapełniają się liśćmi, na których znajdują się cytaty z literatury. Przyjdź, przeczytaj i przytocz fragment, który Tobie zapadł w pamięci.

BIBLIOTEKA II LO zachęca do współpracy ??
Drodzy Uczniowie, jeśli w zbiorach Biblioteki II LO brakuje książki, którą uważacie za potrzebną i wartościową podajcie nazwisko autora i tytuł – postaramy się ją nabyć.

Skip to content