Naszym celem jest promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

Cele konkursu:

zachęcanie do czytania książek,

inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,

wyrabianie nawyku czytania,

kształtowanie kultury czytelniczej,

umiejętność wyboru lektury,

promocja biblioteki.

Organizator: Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas

Termin: 1 października 2022 r. – 31 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 12 czerwca 2023 r.

Warunki konkursu:

W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły. Komisja konkursowa wyłoni laureatów
na podstawie statystyki czytelnictwa. Pod uwagę będą brane wszystkie wypożyczenia książek. Za każdą przeczytaną książkę z biblioteki szkolnej otrzymacie 1 punkt. Zwycięzcą zostanie klasa, która zdobędzie najwięcej punktów, czyli przeczyta najwięcej książek.

Skip to content