Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń

Przystąpiliśmy do III Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą: BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ;
hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Konkurs kończy się w lutym, walczymy o certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
Oto sprawozdania z realizacji zadań konkursowych.

Sprawozdanie z zadania 1
Sprawozdanie z zadania 2
Sprawozdanie z zadania 3
Sprawozdanie z zadania 4
Sprawozdanie z zadania 5
Sprawozdanie z zadania 6
Sprawozdanie z zadania 7
Sprawozdanie z zadania 8
Sprawozdanie z zadania 9
Sprawozdanie z zadania 10

Sprawozdanie końcowe

Skip to content