Tworzymy atmosferę pełną życzliwości, a wzajemne relacje opieramy na szacunku i dobrej komunikacji

  • Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z prawami dziecka”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła wierna dziedzictwu”
  • W procesie wychowawczym opieramy się na wartościach czerpanych z myśli Jana Pawła II
Skip to content