Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1,5%  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku. 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR II LO im. Jana Pawła II w Działdowie

W imieniu Rady Rodziców

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w Działdowie

Przewodnicząca –  Jolanta Przasnyska

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl

Pomagasz szkole przekazując 1,5% podatku na działalność Fundacji (KRS: 0000268115), lub dokonując wpłaty na konto 84 2490 0005 0000 4530 6023 3630.

Wymagany dopisek „ RR II LO im. Jana Pawła II w Działdowie

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu:

Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1,5%  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku. 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR II LO im. Jana Pawła II w Działdowie

W imieniu Rady Rodziców

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w Działdowie

Przewodnicząca –  Jolanta Przasnyska

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl

Pomagasz szkole przekazując 1,5% podatku na działalność Fundacji (KRS: 0000268115), lub dokonując wpłaty na konto 84 2490 0005 0000 4530 6023 3630.

Wymagany dopisek „ RR II LO im. Jana Pawła II w Działdowie

Skip to content